PHÒNG HỘI NGHỊ

Phòng Hội Nghị

Nơi tổ chức các cuộc họp, các sự kiện và diễn đàn của các tổ chức, công ty và những tập thể cá nhân.

AN BÌNH HOTEL